KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN

Yleisurheilukilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti. Voit ilmoittautua itse kilpailukalenteri.fi järjestelmässä (toimii kun kilpailulisenssi on maksettu). Voit myös ilmoittautua viimeistään ilmoittautumispäivää edeltävänä päivänä viestillä: 0407624259 tai lauri.asikainen@pp1.inet.fi. Ilmoita myös mihin kisoihin olet ilmoittautunut itse esim. viestillä, jotta tiedän maksaa ilmoittautumismaksut.

13 v -sarjalaisten ja sitä vanhempien urheilijoiden osalta seura maksaa kaikkien kilpailujen ilmoittautumismaksut max 2 lajia/kilpailu. Ko. urheilijoiden tulee olla Imatran Urheilijat ry:n jäseniä ja valmennusryhmän kausimaksu tulee olla maksettu.

Mahdolliset jälki-ilmoittautumiset ja jälki-ilmoittautumismaksut jokainen hoitaa itse.

IU:n edustajilla ei ole IU:n järjestämiin kilpailuihin ilmoittautumismaksua. Edellytyksenä on se, että urheilukoulu- tai valmennusryhmämaksu on suoritettu.

IU:n Urheilukoulun kuukausikisoihin ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä. Urheilukoulun omat kilpailut sisältyvät urheilukoulumaksuun ja 5-8 vuotiaat eivät tarvitse kilpailulisenssiä mikäli kilpailevat vain urheilukoulun omissa kilpailuissa. Suosittelemme lisenssiä ja siihen liittyvää vakuutusta kaikille.

Seura maksaa 9-11-vuotiaiden ilmoittautumismaksut piirinmestaruuskilpailuihin ja Seuracupiin sekä ennalta ilmoitettuihin kilpailuihin esim. Lappeenrannan ja Savonlinnan juniorikilpailuihin.

Aktiivisesti kilpailevien lasten- ja nuorten vanhempien toivotaan osallistuvan aktiivisesti seuran omien kilpailujen toimitsijatehtäviin.

Tiedustelut Lauri Asikainen 040 762 4259