Kuvaus- ja julkaisulupakyselyjä vielä osalla palauttamatta! Jos lappu hukkunut pyydä uusi.

Harjoituksissa on jaettu kyselylomakkeita, jotka koskevat Imatran urheilijoiden eri harrastus- ja valmennusryhmissä mukana olevien lasten/nuorten/aikuisten osallistumisen taltiointia ja edelleen jakamista.

Lomakkeen lopussa on kolme kysymystä, joihin toivotaan vastausta ympyröimällä vaihtoehto ja lomakeen allekirjoittaa huoltaja/huoltajat tai täysi-ikäinen harraastaja itse. Täytetty lomake palautetaan ohjaajille.

Kysely tehdään tulevaisuudessa eteentulevia tilanteita silmälläpitäen. Tiedämme sen pohjalta ketä saa toiminnassamme kuvata ja kenen kuvia saa esim. laittaa nettisivuille.

Kiitos etukäteen vaivannäöstä!